iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1.5. Slovak. Text linguistics

Description Type Actions
DVORNICKÁ Ľubica: Kde bolo, tam bolo .- Bratislava, 2014 Book article [Show]
BODNÁROVÁ Martina: Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2015 Journal article [Show]
FINDRA Ján: Vymedzenie niektorých základných pojmov a termínov textovej lingvistiky .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2012 Journal article [Show]