iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie
Author/editor: Martina Bodnárová
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2015 Roč. 80 č. 3-4
Pages: 194-209
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Štúdia sa venuje žánru svedectva (angl. testimony), ktorý patrí k veľmi expanzívnej forme posolstva súčasnej náboženskej komunikácie. Autorka ho analyzuje z teologického hľadiska ako dôležitý nástroj a prostriedok novej evanjelizácie, definuje svedectvo ako žáner a jeho jazykové parametre – jazyk, formu, verbálne kódovanie a zameranie na percipienta. Článok pripúšťa, že svedectvo je eklektický žáner najmä z hľadiska jazyka, čo však znamená, že aj svedectvo je možné skúmať rozličnými metódami jazykovedy, napr. z aspektu štylistiky, textovej lingvistiky, sociolingvistiky či pragmalingvistiky. (JW)
Author headings:
au. Bodnárová, Martina [Show]
Keywords: gatunek tekstu, język religijny, język słowacki, komunikacja językowa, pragmalingwistyka, semantyka tekstu, tekst liturgiczny, testament
Tags:
Classification:
6.2.5. Slovak. Semantics. Pragmatics [Show]
6.2.1.5. Slovak. Text linguistics [Show]
6.2.1.6. Slovak. Stylistics [Show]