iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.6.1. Macedonian. History of lexicon

Description Type Actions
HAVLOVÁ Eva: Etymologické poznámky k makedonským homonymům .- Praha, 1999 Book article [Show]
RIBAROVA Zdenka: Makedonský církevněslovanský slovník .- Praha, 1998 Book article [Show]
VALČÁKOVÁ Pavla: Názvy masa a některých masitých výrobků v jihoslovanských jazycích .- Praha, 1999 Book article [Show]
VALČÁKOVÁ Pavla: Některé názvy měr v jihoslovanských jazycích .- Brno, 2008 Book article [Show]
BUDZISZEWSKA Wanda: Pogranicze językowe słowiańsko-greckie .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
VALČÁKOVÁ Pavla: Sémantická motivace některých názvů pečiva ve slovanských jazycích .- Praha, 2000 Book article [Show]
JANYŠKOVÁ Ilona: Význam makedonského jazyka v "Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského" .- Praha, 1999 Book article [Show]
ARGIROVSKI Mito: Грцизмите во македонскиот jaзик .- Скопje, 1998 Book [Show]
MAKARIJ̌OSKA Lilǰana: За девербативните именки во македонските церковнословенски ракописи .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
MAKARIJ̌OSKA Lilǰana: За девербативните именки со суфиксот -ьць во македонските црквенословенски ракописи .- "Годишен зборник = Annuaire" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 27 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]