iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: За девербативните именки во македонските церковнословенски ракописи
Author/editor: Лилјана Макариоска [Макаријоска]
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2000 - 2001 Г. 51-52
Pages: 137-152
Note: Streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Во статијата се зборува за девербативни именки во церковнословенските ракописи от македонската редакција. Се показани и начини за нивното создавање, со посебно указано значење на различни суфикси. (MF)
Abstract 2: W artykule omawiane jest występowanie rzeczowników dewerbalnych w rękopisach cerkiewnosłowiańskich w redakcji macedońskiej. Pokazane są sposoby ich tworzenia, ze szczególnym podkreśleniem roli poszczególnych sufiksów. (MF)
Author headings:
au. Makariǰoska, Lilǰana [Show]
Keywords: dewerbatyw, historia języka, język cerkiewnosłowiański, język macedoński, redakcja macedońska, rękopis, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
2.1. Church Slavonic language [Show]
3.2.6.1. Macedonian. History of lexicon [Show]