iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.1.2. Macedonian. Morphology. Morphonology

Description Type Actions
VIDOESKI Božidar: Derywacja form liczby mnogiej rzeczowników rodzaju nijakiego i dystrybucja geograficzna końcówek liczby mnogiej w dialektach macedońskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
PETROSKA Elena: Evidentiality in Macedonian : issues of lexicalization and grammaticalization .- München ; Berlin ; Washington D.C., 2014 Book article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Formanty kategorialne : ich miejsce w (semantycznej i formalnej) strukturze języka .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2018 Journal article [Show]
WEISS Daniel: Die Geburt eines Artikels : zum Status von makedonisch eden .- München, 1996 Book article [Show]
FRIEDMAN Victor A.: Grammatical gaps and lexical gaps : aspect and the lexicon in Macedonian .- "Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců" 1998 Journal article [Show]
BŁASZAK Magdalena: Imperceptywność w języku macedońskim i polskim .- Katowice, 2014 Book [Show]
VIDOESKI Božidar: Końcówki 3 os. l. mn. czasu teraźniejszego w dialektach języka macedońskiego : przyczynek do "Macedońskiego atlasu dialektalnego" .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
HORA Karel: Makedonsko-český slovník s makedonskou gramatikou Františka Václava Mareše .- Praha, 1999 Book [Show]
HUMPHRIES Joseph Daniel: The Morphology and Semantics of Doublet Derived Imperfective Verbs in Modern Standard Macedonian .- Chicago, 1997 Book [Show]
RUSEK Zbigniew: Sposoby wyrażania futurum w językach bułgarskim, macedońskim i serbskim w porównaniu z językiem angielskim .- "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 35 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]