iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology

Description Type Actions
ÌVANOŬ Jaŭgen: 100 выбраных польскіх прыказак і іх адпаведнікі ў беларускай мове : прынцыпы супастаўлення парэміялагічных адзінак і іх лексікаграфічнай рэпрэзентацыі ў двухмоўным слоўніку .- Магілёў, 2000 Book article [Show]
RIBAROVA Slavomira, VIDOVIĆ BOLT Ivana: Biblijski frazemi sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskom, češkom i poljskom jeziku .- Zagreb ; Split, 2005 Book article [Show]
MRHAČOVÁ Eva: Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem .- Opole, 2001 Book article [Show]
JELÍNEK Milan: Česká přirovnání a jejich evropské souvislosti .- Brno, 1999 Book article [Show]
JURKOWSKI Marian: Chleba naszego powszedniego .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
HRNJAK Anita: Crno-bijeli svijet frazeologije .- Zagreb ; Rijeka, 2002 Book article [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Czeskie i polskie biblizmy z imionami własnymi ze Starego Testamentu .- Poznań, 2001 Book article [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Czeskie i polskie frazeologizmy pochodzenia biblijnego .- "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych" 1997 Journal article [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Czeskie i polskie frazeologizmy z nazwami barw neutralnych .- Kraków, 1999 Book article [Show]
PSTYGA Alicja: Czytając rosyjską publicystykę : semantyka rozumienia, interpretacja, przekład i frazeografia rosyjsko-polska .- "Przegląd Rusycystyczny" 2008 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 215 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (22) ]