iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.2. Macedonian. History of language

Description Type Actions
STOJ̌ČESKA-ANTIḰ Vera: La Bible en Macédoine .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożydar Widoeski (1920-1998) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
PECO Asim: Jedan pogled na "Историја на македонскиот јазик" B. Koneskoga .- "Македонски јазик" 1997 Journal article [Show]
GOGOLEWSKI Stanisław: Język literacki wobec dialektu na przykładzie współczesnego języka macedońskiego .- Łódź, 1998 Book article [Show]
DOROVSKÝ Ivan: Jihomakedonská nářečí a nový objev rukopisu .- Praha, 2006 Book article [Show]
RIBAROVA Zdenka: Ke kořenům makedonského písemnictví .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2017 Journal article [Show]
The Konikovo Gospel = Кониковско евангелие .- Helsinki, 2008 Book [Show]
RIBAROVA Zdenka: Makedonský církevněslovanský slovník .- Praha, 1998 Book article [Show]
RIBAROVA Zdenka: Několik západoslovenismů v makedonských církevněslovanských památkách .- Praha, 1999 Book article [Show]
VIDOESKI Božidar: Procesy innowacyjne w dialektach macedońskich w XIX i XX wieku .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 74 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (2) ] [ Last >| (8) ]