iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Jedan pogled na "Историја на македонскиот јазик" B. Koneskoga
Author/editor: Asim Peco
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 1997 - 1999 Г. 48-50 [druk 2000]
Pages: 197-204
Languages: scr
Abstract 2: Na podstawie analizy pracy B. Koneskiego "Историја на македонскиот јазик" i przedstawionych w niej charakterystycznych dla języka macedońskiego drogach rozwoju prasłowiańskich cech fonetycznych autor stwierdza, że macedoński system gramatyczny rozwijał się w sposób odrębny od innych języków południowosłowiańskich, a podobieństwa są wynikiem pochodzenia od jednego prajęzyka. (MF)
Author headings:
au. Peco, Asim [Show]
Keywords: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), historia języka, język macedoński, rozwój języka, "Историја на македонскиот јазик", Конески Блаже (1921-1993)
Tags:
Classification:
3.2.2. Macedonian. History of language [Show]
3.2.1.1. Macedonian. Phonetics. Phonology [Show]
Personal subject heading:
Koneski, Blaže [Show]