iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.2. Bulgarian. History of language

Description Type Actions
SOLAK Elżbieta: Prof. dr hab. Jerzy Rusek : 1930–2015 .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2015 Journal article [Show]
SOLAK Elżbieta: Pseudonaukowe etymologie bułgarskie w XIX wieku .- Kraków, 2002 Book article [Show]
JORDANOV Stefan: Reflexions sur un toponyme bulgare de substrat d'origine Thrace : Linzipar .- "Балканско езикознание" 1997 Journal article [Show]
FRIEDMAN Victor A.: Slavic-Albanian contacts and early polyglot lexicons : the Albanian lexicon of the monk Arkádїi, a mid-nineteenth century manuscript from the Hilendar Monastery on Mount Athos .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1994 Journal article [Show]
WRONKOWSKA-DIMITROWA Mirosława: Służba ku czci św. Niedzieli w rękopisie z Biblioteki Jagiellońskiej .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2004 Journal article [Show]
GRANNES Alf: Turco-Bulgarica : Articles in English and French Concerning Turkish Influence on Bulgarian .- Wiesbaden, 1996 Book [Show]
GLADKOVA Hana: Úloha jazykové intervence v období formování spisovné bulharštiny v porovnání s češtinou .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
PETROVA Maja: An unknown copy of the description of Jerusalem by Constantine of Kostenec .- "Byzantinoslavica : revue internationale des études byzantines" 1998 Journal article [Show]
RUSEK Jerzy: Uwagi o słownictwie "Żywotu Jana Miłościwego" .- Санкт-Петербург, 1998 Book article [Show]
PETROV Ivan: Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego .- Łódź, 2007 Book [Show]
Displaying results 21-30 of 145 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (15) ]