iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6.4. Polish. Lexicography

Description Type Actions
BAŃSKI Piotr: Anotacja zewnętrzna : wpływ architektury korpusu IPI PAN na efektywność jego tworzenia oraz wykorzystania .- "Polonica" 2003 Journal article [Show]
Anotowany korpus dialogów telefonicznych .- Warszawa, 2010 Book [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Antroponimia Polski XVI do XVIII wieku : wstępne uwagi redakcyjne .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
MALINOWSKA Iwona: Artykuły hasłowe wykrzykników w różnych rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich słownikach : krytyka i próba definicji .- "Slavia Orientalis" 2013 Journal article [Show]
POLAŃSKI Kazimierz: Aspekty semantyczno-syntaktyczne słownika czasowników polskich : na marginesie "Słownika syntaktyczno-generatywnego czasowników polskich", I-V, 1980-1992, Wrocław-Kraków .- "Македонски јазик" 2002 Journal article [Show]
PIASECKI Maciej: Automated extraction of lexical meanings from Polish corpora : potentialities and limitations .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2010 Journal article [Show]
WAWRZYŃCZYK Jan: Autosuplement do "Słownika warszawskiego" .- Poznań, 2009 Book [Show]
DAŠBOLDYN Namuun, TÜMÈNDALAAJN Tulga: Bambar : słownik polsko-mongolski = Бамбар : Польш-Монгол Толь бичиг .- Kraków, 2012 Book [Show]
KALETA Radosław: Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa .- Warszawa, 2014 Book [Show]
BEKISZ Wiktor, FONTAŃSKI Henryk: Białorusko-polsko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych i leksyki specjalnej = Беларуска-польска-рускі слоўнік лінгвістычных тэрмінаў і спецыяльнай лексікі = Белорусско-польско-русский словарь лингвистических терминов и специальной лексики .- Katowice, 1997 Book [Show]
Displaying results 11-20 of 898 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (90) ]