iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Automated extraction of lexical meanings from Polish corpora : potentialities and limitations
Author/editor: Maciej Piasecki
Published in: Cognitive Studies = Études cognitives [Show]
Journal issue: 2010 10
Pages: 177-202
Note: Tab., wykr., streszcz.: eng
Languages: eng
Abstract: In the paper two basic paradigms of lexical semantic extraction are presented based on examples from Polish corpora. The author describes their properties as well as considers further perspectives nad limitations of potential development of the mentioned methods. (PK)
Abstract 2: W artykule przedstawiono dwa podstawowe paradygmaty ekstrakcji znaczeń leksykalnych na podstawie badań nad korpusem języka polskiego. Autor omawia ich właściwości oraz rozpatruje możliwe perspektywy i ograniczenia rozwoju omawianych metod. (PK)
Author headings:
au. Piasecki, Maciej [Show]
Keywords: język polski, korpus językowy (zbiór tekstów zapisanych w postaci cyfrowej i opatrzonych odpowiednimi informacjami), lingwistyka korpusowa, opracowanie komputerowe, znaczenie leksykalne
Tags:
Classification:
8.2.6.4. Polish. Lexicography [Show]