iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.6.3. Sorb Group. Terminology

Description Type Actions
MARTIN Jens, KRAUSCH Heinz-Dieter: Słownik dolnoserbskich zelowych, gribowych a lišawowych mjenjow = Wörterbuch der niedersorbischen/wendischen Pflanzen-, Pilz und Flechtennamen .- Rangsdorf, 2012 Book [Show]
ŚLIWA Teresa: Styl naukowy w piśmie "Časopis Maćicy Serbskeje" .- Bautzen, 2003 Book article [Show]
ŚLIWA Teresa: Z badań nad ekwiwalencją słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego : na przykładzie języka polskiego i górnołużyckiego .- "Zeszyty Łużyckie" 2009 Journal article [Show]
ADAMENKO Svìtlana Leonìdìvna: З iсторiï формировання серболужицкоï ботанiчноï номенклатури .- Львiв, 1999 Book article [Show]
ADAMENKO Svìtlana Leonìdìvna: З iсторiï формування серболужицькоï ботанiчноï термiнологiï : середина XVI- кiнець XIX столiття .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 1998 Journal article [Show]
KOLOSOVA Valerija: Лексика и симболика лужицкой народной ботаники на общеславянском фоне .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2011 Journal article [Show]
ADAMENKO Svìtlana Leonìdìvna: Походження серболужицьких нормативних назв лікарських рослин .- Львів, 1998 Book article [Show]
ADAMENKO Svìtlana Leonìdìvna: Становлення ботанiчної номенклатури у верхньолужицькiй i нижньолужицькiй лiтературних мовах .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
ADAMENKO Svìtlana Leonìdìvna: Структурно-словотворчий аналiз серболужицьких назв лiкарських рослин .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
ADAMENKO Svìtlana Leonìdìvna: Типи лексико-семантичних вiдношень у групi назв лiкарських рослин (на матерiалi серболужицької мови) .- Lwiw, 2000 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 21 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3 [ Next >> (3) ] [ Last >| (3) ]