iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.6.5. Czech. Phraseology

Description Type Actions
ČECHOVÁ Marie: Užití kulturních frazémů v současnosti .- Praha, 1999 Book article [Show]
ČERMÁK František: Verbální frazémy s komponentem být v češtině .- Praha, 1999 Book article [Show]
KOPŘIVOVÁ Marie: Využtí korpusu při zpracováni frazeologie ve výkladovém slovníku .- Opole, 2001 Book article [Show]
JAKUBOWSKA Anna: Wielki pan, velký pán, wulki knjez, czyli obraz pyszałka we frazeologii polskiej, czeskiej i górnołużyckiej .- "Zeszyty Łużyckie" 2007 Journal article [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Z badań nad słowiańską frazeologią porównawczą : czeskie i polskie skrzydlate słowa .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
DOLIŃSKA Joanna: Związki frazeologiczne w książce "Osudy dobrého vojáka Švejka" J. Haška i w dwóch jej polskich przekładach .- "Prace Filologiczne" 2002 Journal article [Show]
BURA Renata: Związki werbalne pochodzenia niemieckiego w języku czeskim a ich zgodność z niemieckim prototypem .- "Slavia Occidentalis" 2000 Journal article [Show]
FEDONJUK Valentina: Анималистическая фразеология в зеркале национального менталитета .- "Rossica Olomucensia : ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého" 1997 Journal article [Show]
STEPANOVA Ljudmila Ivanovna: Апостол Петр, или о границах фразеологических библеизмов .- Санкт-Петербург, 1998 Book article [Show]
STEPANOVA Ljudmila Ivanovna: Архаизация компонентов и эволюция фразеологических единиц .- Санкт-Петербург, 1998 Book article [Show]
Displaying results 51-60 of 79 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (7) ] [ Last >| (8) ]