iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Uplatnění frazému v českém barokním kázání Ondřeje de Waldta
Author/editor: Jarmila Alexová
Published in: Genius loci českého jihozápadu .- 4 : Sborník z konference konané 24.-25.10.2007 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje .- Plzeň, 2008 [Show]
Pages: 19-28
Languages: cze
Abstract: Způsob užívání a funkce frazémů ve Waldtových textech. (JP)
Author headings:
au. Alexová, Jarmila [Show]
Keywords: frazem, idiostyl, język autora, język średnioczeski, kazanie, Waldt Ondřej František de (1683-1752)
Tags:
Classification:
6.1.2. Czech. History of language [Show]
6.2.1.7. Slovak. Language of an author [Show]
6.1.6.5. Czech. Phraseology [Show]
Personal subject heading:
Waldt, Ondřej František de [Show]