iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.6.5. Czech. Phraseology

Description Type Actions
FIALA Jiří, SOBOTKOVÁ Marie: O aforistice, najmě české a polské .- Brno ; Praha, 2008 Book article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: O hledání budoucího města či zaslíbené země .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 1997 Journal article [Show]
HEJDUK Anna: Obraz głupoty w polskiej, czeskiej i górnołużyckiej frazeologii .- "Bohemistyka" 2002 Journal article [Show]
WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Opozycja homo - animal z perspektywy reguł postępowania : na materiale frazemów wybranych języków .- Wrocław, 2003 Book article [Show]
HENSCHEL Helgunde: Die Phraseologie der tschechischen Sprache : ein Handbuch .- Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien, 1993 Book [Show]
BURA Renata: Polska, czeska i górnołużycka frazeologia pochodzenia biblijnego a Nowy Testament Jakuba Wujka, "Biblia kralicka" oraz Nowy Testament Michała Frencla .- Kraków, 2003 Book [Show]
DEUTSCH Emilia: Polskie, czeskie, serbołużyckie i niemieckie przysłowia na temat kobiecej wielomówności i skłonności do plotkowania : analiza wybranych przykładów - z perspektywy psychologicznej i socjokulturowej : z uwzględnieniem dziewiętnastowiecznej mentalności .- "Pro Lusatia : opolskie studia łużycoznawcze" 2014 Journal article [Show]
ČECHOVÁ Marie: Pragmatický a jazykový charakter pranostik .- "Naše řeč" 2000 Journal article [Show]
ČERMÁK František: Propoziční frazémy a idiomy v češtině .- Opole, 2001 Book article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Propria v lužickosrbských pranostikách .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2002 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 80 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (5) ] [ Last >| (8) ]