iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Opozycja homo - animal z perspektywy reguł postępowania : na materiale frazemów wybranych języków
Author/editor: Włodzimierz Wysoczański
Published in: Opozycja homo - animal w języku i kulturze .- Wrocław, 2003 [Show]
Pages: 81-95
Languages: pol
Abstract: Na podstawie frazemów zawierających w swej strukturze nazwy zwierząt, np. znać się jak łyse konie, pomiatać kim jak psem. (IŁ)
Author headings:
au. Wysoczański, Włodzimierz [Show]
Keywords: frazem, język czeski, język polski, język rosyjski, językowy obraz świata, opis konfrontatywny, porównanie
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
6.1.6.5. Czech. Phraseology [Show]
9.2.6.5. Russian. Phraseology [Show]