iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.5. Czech. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
BLUSZCZ Anna J.: O niektórych morfonologicznych aspektach zachodniosłowiańskiego rodzaju czynności .- Katowice, 1999 Book article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: O polskim chudym i czeskim chudým z punktu widzenia semantyki i aksjologii .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2014 Journal article [Show]
NEBESKÁ Iva: O předpokladech a očekáváních .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1999 Journal article [Show]
ŠLÉDROVÁ Jasňa: O sposobach określania wymiarów człowieka w języku czeskim .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
NEBESKÁ Iva: O znaczeniu czeskich predykatów jsem si jista, jsem přesvědčena .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
JUNKOVÁ Bohumila: Obrazná pojmenování metaforická a jejich funkce v psaných publicistických textech .- "Stylistyka" 2002 Journal article [Show]
KOLÁŘOVÁ Ivana: Odraz komunikačních faktorů v textech současné rozhlasové a televizní publicistiky .- "Stylistyka" 1999 Journal article [Show]
TKACZEWSKI Dariusz: Ogłoszenia matrymonialne w prasie czeskiej - uwagi socjolingwistyczne, słowotwórcze i syntaktyczne .- Katowice, 1999 Book article [Show]
DAMBORSKÝ Jiří: Ojczyzna w języku czeskim .- Lublin, 1993 Book article [Show]
RECHZIEGLOVÁ Adela: On Negation in Czech .- Praha, 1995 Book [Show]
Displaying results 81-90 of 179 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (18) ]