iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.5. Czech. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
SLEZÁKOVÁ Markéta: Role ukazovacích zájmen ten, ta, to v mluveném dialogickém textu .- "Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců" 1998 Journal article [Show]
MARKOVÁ Kateřina: Sémantické a gramatické parametry konverzívních lexémů : na příkladu substantiv vítězství, porážka .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1999 Journal article [Show]
PŘIKRYLOVÁ Milena: Sémantika konstrukcí se slovesem mít ve staroslověnských biblických textech a vývoj těchto konstrukcí do češtiny a bulharštiny .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
NEBESKÁ Iva: Semantyka czasowników vědět i znát w języku czeskim .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
GREŃ Zbigniew: Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim i czeskim .- Warszawa, 1994 Book [Show]
SVĚTLÁ Jindra: Sleva, sleva, sleva : jak se strategie prodeje a cenová politika našich obchodníků přibližuje Západu .- "Naše řeč" 2000 Journal article [Show]
HOLUBOVÁ Václava: Slovo folklor v současném úzu .- "Naše řeč" 2000 Journal article [Show]
NEBESKÁ Iva: Snadno nahlédneme .- "Čeština doma a ve světě" 1998 Journal article [Show]
KLOUDOVÁ Martina: Současný fenomén dvojího příjmení u žen .- Brno, 2014 Book article [Show]
KARLÍK Petr: Souvětí s když už, tak už a frazémizace spojovacího prostředku .- "Naše řeč" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 111-120 of 179 found.
[ (1) |< First ] [ (11) << Previous ]  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 [ Next >> (13) ] [ Last >| (18) ]