iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.6.2. Conferences. Congresses

Description Type Actions
Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen .- Poznań, 2000 Book [Show]
Autorytety i normy : materiały z konferencji 13-15 maja 2002 r. .- Łódź, 2003 Book [Show]
Badania kaszuboznawcze w XX wieku : materiały pokonferencyjne .- Gdańsk, 2001 Book [Show]
Bahtin in humanistične vede : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija v Ljubljani, 19.-21. oktobra 1995 = Bakhtin and the Humanities : Proceedings of the International Conference in Ljubljana, October 19-21, 1995 .- Ljubljana, 1997 Book [Show]
MINDAK-ZAWADZKA Jolanta: The "Balkan Sprachbund revisited. New Approaches to Balkan Linguistics" (25-27 listopada 1992) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
Balkan Syntax and Semantics .- Amsterdam, 2004 Book [Show]
SCHALLER Helmut Wilhelm: Die Balkanlinguistik während des XII. Internationalen Slawistenkongresses in Krakau 1998 .- "Балканско езикознание" 1997 Journal article [Show]
Bałkany w oczach młodego człowieka : materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, Łódź, 28-29 kwietnia 2005 roku .- Łódź, 2006 Book [Show]
Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) .- Bd. 1 .- München, 1998 Book [Show]
Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) .- Bd. 2 .- München, 1999 Book [Show]
Displaying results 31-40 of 1152 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (116) ]