iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.6. Slovak. Lexicology

Description Type Actions
PANČÍKOVÁ Marta: Adaptácia cudzích slov v slovenčine a pol'štine .- Bratislava, 1998 Book article [Show]
BODNÁROVÁ Martina: Adjektíva v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
GLOVŇA Juraj: Aktualizovaná frazéma ako prostriedok výstavby textu .- Łódź, 2001 Book article [Show]
DVORNICKÁ Ľubica: Alebo bude dážď pršať, alebo bude pekne .- Bratislava, 2014 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Analityzmy leksykalne w ujęciu słowacko-polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
BASAJ Mieczysław: A.P. Záturecký w polskim kontekście .- Szczecin, 1998 Book article [Show]
SKLADANÁ Jana: Biblia ako prameň slovenskej frazeológie .- Łódź, 1997 Book article [Show]
VALČÁKOVÁ Pavla: České a slovenské názvy prejtů a výrobků jimi plněných .- Białystok, 1999 Book article [Show]
SZYMCZAK Mariola: Charakterystyka semantyczna komponentów konstrukcji werbo-nominalnych we współczesnym języku słowackim .- Katowice, 2003 Book article [Show]
DVORNICKÁ Ľubica: Chlapi a vareška .- Bratislava, 2014 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 188 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (19) ]