iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.5. History of Slavic studies

Description Type Actions
BAJEROWA Irena: Dwa spojrzenia na ewolucję języka ogólnopolskiego .- "Prace Filologiczne" 1998 Journal article [Show]
BORZYSZKOWSKI Józef: Dzieje ruchu kaszubsko-pomorskiego a kwestia języka .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
SŁAWSKI Franciszek: Dzieło Maksa Vasmera .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
LESZCZYŃSKI Zenon: Dziesięciolecie 1929-1939 w dialektologii polskiej .- Olsztyn, 1997 Book article [Show]
DUDA Henryk: Dziewięćdziesiąte urodziny dr Ireny Winkler-Leszczyńskiej .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2014 Journal article [Show]
EICHLER Ernst: Ernst Mucke und die slavistische Namenforschung .- Potsdam, 2006 Book article [Show]
BARTMIŃSKI Jerzy: Etnolingwistyka słowiańska - próba bilansu .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2004 Journal article [Show]
BRZOZOWSKA Małgorzata: Etymologia w językoznawstwie .- Lublin, 1999 Book article [Show]
KSIĄŻEK-BRYŁOWA Władysława: Fleksja w strukturze i ewolucji języka jako przedmiot badań językoznawczych .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2003 Journal article [Show]
DULIČENKO Aleksandr Dmitrievič: Friedrich Lorentz o słowińsko-kaszubskich badaniach Jooseppa Mikkoli : z publikacją rękopisu F. Lorentza z 1900 r. .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 41-50 of 414 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (42) ]