iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.1.4.1. Czech. Word group

Description Type Actions
VONDRÁČEK Miloslav: Citoslovce a částice - hranice slovního druhu .- "Naše řeč" 1998 Journal article [Show]
MACHOVÁ Svatava: Dvě předložky vedle sebe .- "Naše řeč" 2000 Journal article [Show]
PANEVOVÁ Jarmila: Ještě k teorii valence .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1998 Journal article [Show]
HRDLIČKA Milan: K některým faktorům ovlivňujícím užívání předložek do a na v současné češtině .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1998 Journal article [Show]
URBAŃCZYK-ADACH Natalia: Konstrukcja prostřednictvím S gen we współczesnym języku czeskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2008 Journal article [Show]
VESELOVSKÁ Ludmila: Possesive movement in the Czech nominal phrase .- "Journal of Slavic Linguistics" 1998 Journal article [Show]
SVOZILOVÁ Nad'a, PROUZOVÁ Hana, JIRSOVÁ Anna: Slovesa pro praxi : valenční slovník nejčastějších českých sloves .- Praha, 1997 Book [Show]
KETTNEROVÁ Václava, LOPATKOVÁ Markéta, ŽABOKRTSKÝ Zdeněk: Valenční slovník českých sloves .- Praha, 2008 Book [Show]
URBAŃCZYK-ADACH Natalia: Wariantywność walencji czeskiego czasownika : konkurencja struktur syntetycznych i analitycznych .- Warszawa, 2011 Book [Show]
BOJADŽIEVA Elisaveta: Изразяване на фразови синтактични отношения в българския и други славянски езици .- "Съпоставително езикознание = Сопоставительное языкознание = Contrastive Linguistics : списание на Софийския университет "Св. Климент Охридски"" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 14 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]