iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.8. Slovenian. Psycholinguistics

Description Type Actions
PERTOT Suzana: Dvojezično procesiranje pri slovenskih srednješolcih v Italiji .- "Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovije Slovenije = Applied Linguistics : Journal of the Slovene Association of Applied Linguistics" 1998 Journal article [Show]
TERŽAN KOPECKY Karmen: Glagolske kategorije v procesu usvajanja prvega jezika .- "Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovije Slovenije = Applied Linguistics : Journal of the Slovene Association of Applied Linguistics" 1998 Journal article [Show]
KRANJC Simona: Govorjena besedila in korpus slovenskega jezika .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
SKUBIC Darija: Jezikovno in nejezikovno izražanje v pedagoškem pristopu Reggio Emilia .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2010 Journal article [Show]
FERBEŽAR Ina: Merjenje in merljivost v jeziku : na stičišču in jezikoslovja in psihologije : nekaj premislekov .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1999 Journal article [Show]
BĘDKOWSKA-KOPCZYK Agnieszka: Poučevanje slovenskega jezika za Poljake v kognitivnem pristopu : izbrani vidiki .- "Slavia Centralis" 2009 Journal article [Show]
KRANJC Simona: Skladnja in otroški govor .- "Jezik in slovstvo" 1998 Journal article [Show]
HORGA Damir, POŽGAJ-HADŽI Vesna: Slušateljeva redakcija govornika .- Zagreb ; Split, 2005 Book article [Show]
STOJ̌ANOVIĆ Andreǰ: Автрская [Авторская] самооценка в научной статье .- "Stylistyka" 1998 Journal article [Show]