iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.1.6. Slovenian. Stylistics

Description Type Actions
GORJANC Vojko: Konektorji v slovničnem opisu znanstvenega besedila .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1998 Journal article [Show]
MRAK-KOSEL Bernarda: Kontrastivna analiza angleške zveze "noun - noun" ob primerih iz tehničnega jezika .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
VEROVNIK Tina, LOGAR Nataša: O jeziku, stilu i utjecaju slovenskih tiskanih oglasa .- Zagreb ; Split, 2006 Book article [Show]
FAGANEL Jože: Oton Župančič - začetnik gledališkega lektorstva .- "Sodobnost" 1998 Journal article [Show]
TOPORIŠIČ Jože: Pesniške svoboščine v Župančičevi zbirki "Samogovori" .- "Sodobnost" 1998 Journal article [Show]
VIDOVIČ-MUHA Ada: Pomenski preplet glagolov imeti in biti : njuna jezikovnosistemska stilistika .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1998 Journal article [Show]
NOVAK France: Poslovni in uradovalni jezik .- "Razgledi" 1998 Journal article [Show]
FUTÓ HORVÁTH Hargita, RUDAŠ Jutka, HÓZSA Éva: Prevedeni (mikro)svetovi : roman "Vojak s cvetlico" Nándorja Giona v slovenskem, nemškem in srbskem prevodu .- "Slavia Centralis" 2016 Journal article [Show]
KRSTIČ SEDEJ Adriana: Problematika prevajanja zakonodaje Evropske unije .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
OREL Irena: Protipomenskost v Trubarjevem "Katehizmu z dvejma izlagama" iz leta 1575 .- "Slavia Centralis" 2008 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 32 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4 [ Next >> (3) ] [ Last >| (4) ]