iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.6. Macedonian. Lexicology

Description Type Actions
VALČÁKOVÁ Pavla: Sémantická motivace některých názvů pečiva ve slovanských jazycích .- Praha, 2000 Book article [Show]
PŘIKRYLOVÁ Milena: Slangová substantiva v makedonštině a v bulharštině .- Praha, 1999 Book article [Show]
RUSEK Jerzy: Słownik bałkanizmów w językach południowosłowiańskich .- Warszawa, 2002 Book article [Show]
Studia Macedonica : sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10.-13. června 2007 v Brně .- Brno, 2008 Book [Show]
STACHOWSKI Stanisław: Turcyzmy w gwarze macedońskich wsi Suche i Wysoka w Sołuńskiem .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze" 2003 Journal article [Show]
JANYŠKOVÁ Ilona: Význam makedonského jazyka v "Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského" .- Praha, 1999 Book article [Show]
KIŠ Mariǰana: Адjeктивите божиќен, божиќев и божиков во македонските диjaлекти .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
VELKOVSKA Snežana: Белешки за македонската фразеологија .- Скопје, 2002 Book [Show]
J̌OVANOVA-GRUJ̌OVSKA Elena: Валоризација на колоквијализмите во македонската јазична средина .- Скопје, 2002 Book [Show]
VIDOESKI Božidar: Географската терминологиjа во диjалектите на македонскиот jазик .- Скопjе, 1999 Book [Show]
Displaying results 21-30 of 165 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (17) ]