iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.4. Polish. Syntax

Description Type Actions
DUTKA-MAŃKOWSKA Anna: L'attitude énonciative d’opposition introduite par mais : l'approche contrastive français-polonais .- "Roczniki Humanistyczne. Neofilologia = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Langues Modernes = Annals of Arts. Modern Languages" 2015 Journal article [Show]
DALEWSKA-GREŃ Hanna: Badania konfrontatywne języków genetycznie i typologicznie bliskich - problem synonimiczności środków formalnych : na przykładzie konstrukcji z/s(a) Instr w funkcji predykatu dodanego w języku polskim i serbsko-chorwackim .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
ZBRÓG Piotr: Badania nad podmiotem szeregowym w fazie nowopolskiej a rzeczywiste dyspozycje składniowe szeregów .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2009 Journal article [Show]
KACZMARSKA Elżbieta: Badanie struktury walencyjnej czeskich i polskich predykatów posiadających pozycję Experiencera .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2001 Journal article [Show]
CZAPIGA Zofia: Bezokolicznik w funkcji dopełnieniowej w języku polskim i rosyjskim .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
GĘBKA-WOLAK Małgorzata: Bezokolicznikowy człon wspólny .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2005 Journal article [Show]
Bibliografia prac Krystyny Pisarkowej z lat 1992-2002 : wraz z uzupełnieniami do okresu poprzedniego .- Kraków, 2003 Book article [Show]
DANIELEWICZOWA Magdalena, MIKOŁAJCZUK Agnieszka: Bibliografia prac naukowych Profesor Renaty Grzegorczykowej .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
Bibliografia prac prof. zw. dr. hab. Kazimierza Bajora .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica" 2009 Journal article [Show]
Bibliografia prac Romana Laskowskiego 1961−2014 .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2015 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 912 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (92) ]