iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Badanie struktury walencyjnej czeskich i polskich predykatów posiadających pozycję Experiencera
Author/editor: Elżbieta Kaczmarska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2001 37
Pages: 177-187
Languages: pol
Abstract: Analiza konfrontatywna czeskiej i polskiej struktury walencyjnej klasy predykatów łączących się z Experiencerem oraz podobieństw i różnic w realizacji powierzchniowej fraz argumentowych o wartości Experiencera na poziomie zdania. Omawiane wypowiedzenia z predykatami otwierającymi miejsce dla argumentu o wartości Experiencera zostały wyekscerpowane ze słowników oraz literatury pięknej. Autorka wskazuje podobieństwa i różnice w realizacji powierzchniowej konstrukcji zdaniowych zawierających predykaty odnoszące się do doznań fizycznych, doznań psychicznych oraz kondycji intelektualnej jednostki. W obu analizowanych językach argument o wartości Experiencera nie jest wbudowany w leksem czasownikowy (predykat otwiera dla argumentu miejsce wypełniane w strukturze powierzchniowej frazą nominalną), różnice między językiem polskim i czeskim dotyczą przede wszystkim realizacji powierzchniowej argumentów o wartości Źródło i Obiekt. (Bi)
Author headings:
au. Kaczmarska, Elżbieta [Show]
Keywords: Experiencer, język czeski, język polski, opis konfrontatywny, pozycja predykatowo-argumentowa, predykat 1 (składnik struktury predykatowo-argumentowej), struktura powierzchniowa, struktura predykatowo-argumentowa, walencja, wyrażenie argumentowe, wyrażenie predykatywne
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
6.1.1.4. Czech. Syntax [Show]