iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1.3.2. Slovak. Verbal formation

Description Type Actions
MIECZKOWSKA Halina: Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych : w ujęciu polsko-słowackim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
BLUSZCZ Anna J.: Alternacyjne tworzenie zachodniosłowiańskich iteratiwów .- Katowice, 2003 Book article [Show]
SZYMCZAK Mariola: Derywacja powierzchniowa w procesie tworzenia analityzmów słowackich .- Katowice, 1998 Book article [Show]
SMIRNOV Lev Nikandrovič: O сопоставительном изучении способов глагольного действия в славянских языках .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
JANOČKOVÁ Nicol: Sloveso a zmysły - slovotvorba a vidotvorba .- Bratislava, 2014 Book [Show]