iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.1.3.1. Ukrainian. Nominal formation

Description Type Actions
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Composita w historycznej onomastyce ukraińskiej .- Lublin, 2000 Book article [Show]
ARCHANGEL'S'KA Alla Mstislavìvna: Femina cognita : українська жінка у слові й словнику .- Київ, 2021 Book [Show]
HUK Irena: Klasyfikacja i analiza słowotwórcza antroponimów w dawnej ziemi chełmskiej .- "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica" 1998 Journal article [Show]
BELJAEVA Ina: Niepodstawowe nazwy barwy zielonej w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
CLARKE Jonathan E.M., SYDOR PETKOVIC Linda: Nominal word-formation through suffixation in Ukrainian .- "Slavia Orientalis" 2000 Journal article [Show]
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: Rzeczowniki motywowane w dawnej ukraińskiej gwarze nadsańskiej .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
JÓŹWIKIEWICZ Przemysław: Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) – historia, funkcjonowanie, kontrowersje .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2008 Journal article [Show]
KOŁODYŃSKA Tatiana: Z badań nad derywacją rzeczownika w ukraińskich gwarach nadsańskich .- "Slavia Orientalis" 2010 Journal article [Show]
CZETYRBA-PIESZCZAKO Mirosława: Zakresy zależności znaczeniowych ukraińskich derywatów z prefiksami не- i без- oraz ich odpowiedników prefiksalnych .- "Acta Polono-Ruthenica" 2005 Journal article [Show]
ÌŠČENKO Tetjana Anatolìïvna: Валентність суфікса -иця в апелятивах української мови .- Дніпропетровськ, 1996 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 74 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (2) ] [ Last >| (8) ]