iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.6.2. Bulgarian. Dialectal lexicon

Description Type Actions
HEREJ-SZYMAŃSKA Krystyna: Czasowniki ze znaczeniem 'umierać' w gwarach bułgarskich .- Kraków, 2002 Book article [Show]
ALEKSOVA Vasilka: Éléments communs dans la terminologie nuptiale bulgare et roumaine : bulg. погъзèй / roum. pocînzéu .- "Балканско езикознание" 1997 Journal article [Show]
JANYŠKOVÁ Ilona: Etymologický příspěvek k jednomu výročí .- Brno, 1999 Book article [Show]
DUMA Jerzy: Mieszanie fonetycznych form wyrazów: *dļ'bokъ, *dlybokъ, *dlǫbokъ, *glybokъ, *glǫbokъ itp. 'głęboki' w gwarach bułgarskich i macedońskich .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
PRZASTEK-SAMOKOWA Maria: Słowotwórstwo przysłówków deminutywnych w niektórych gwarach bułgarskich .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1998 Journal article [Show]
MICEVA Eugenia: Świat i antyświat .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1992 Journal article [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Z prasłowiańskiego dziedzictwa leksykalnego w gwarach bułgarskich .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
SZYMAŃSKI Tadeusz: Ze studiów nad słownictwem miasta Ruse w pierwszej połowie XIX wieku .- Kraków, 2002 Book article [Show]
KOLEVA-ZLATEVA Živka: Български названия със звукосимволичен произход .- "Проглас : филологическо списание" 1998 Journal article [Show]
TODOROVA Dafinka, KOCEV Dimităr: Език на моите деди : хилядолетни писмени паметници от с. Скравена .- София, 1999 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 22 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]