iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.3. Russian. Word-formation

Description Type Actions
LISOWSKA Grażyna: Rzeczywistość wirtualna, czyli językowe odzwierciedlenie techniki komputerowej we współczesnej polszczyźnie i ruszczyźnie .- "Acta Polono-Ruthenica" 2005 Journal article [Show]
PSTYGA Alicja: Składnia derywatów w tekście : kompozycja i dekompozycja struktur złożonych oryginału w kontekście doboru odpowiedników w przekładzie : na materiale rosyjskich i polskich tekstów prasowych .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2013 Journal article [Show]
PSTYGA Alicja: Słowotwórcza kategoria negacji : prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku polskim i rosyjskim .- Gdańsk, 2010 Book [Show]
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Słowotwórcze kalki językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku augustowskim .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Słowotwórstwo agentywnych nazw osobowych w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim .- Poznań, 2000 Book [Show]
BLICHARSKI Michał: Słowotwórstwo nazw osób w rosyjskich żargonach przestępczych .- Katowice, 1999 Book article [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Słowotwórstwo rzeczownika w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim : na przykładzie agentywnych nazw osobowych .- Katowice, 1999 Book article [Show]
SOSNOWSKI Jan: Słowotwórstwo starorosyjskich nazw miejscowości .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 1998 Journal article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Struktura nazw mieszkańców w języku rosyjskim .- Katowice, 1998 Book article [Show]
PSTYGA Alicja: Struktury zuniwerbizowane z formantem -(ów)ka i -(ов)ка w nowym słownictwie polskim i rosyjskim .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
Displaying results 71-80 of 459 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (46) ]