iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.3. Russian. Word-formation

Description Type Actions
CAMUS Rémi: Quelques considérations sur le préverbe po- en russe contemporain .- "Revue des études slaves" 1998 Journal article [Show]
OSTROMĘCKA-FRĄCZAK Bożena: Refleksi praslovanskih glagolskih predpon *vy- in *iz- v slovanskih jezikih .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2004 Journal article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Rola słowotwórstwa w słowiańskiej terminologii językoznawczej : na materiale języka polskiego, czeskiego i rosyjskiego .- Београд, 2012 Book article [Show]
MĘDELSKA Jolanta: Rosyjskie skrótowce porewolucyjne w pierwszych radzieckich słownikach dwujęzycznych .- "Acta Baltico-Slavica" 2010 Journal article [Show]
GVOZDANOVIĆ Jadranka: Russian verbal prefixes and mere 'resultative completion' of the verbal event .- Amsterdam ; Atlanta, 1994 Book article [Show]
TENHAGEN Wolfgang: Russisch dial. вандыш : Bedeutung und Herkunft .- Praha, 2000 Book article [Show]
Russische Umgangssprache : Phonetik, Morphologie, Syntax, Wortbildung, Wortstellung, Lexik, Nomination, Sprachspiel .- Berlin, 1995 Book [Show]
CZAPIGA Zofia: Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w pozycji argumentowej w polskich i rosyjskich tekstach naukowych .- "Slavia Orientalis" 2008 Journal article [Show]
CZAPIGA Zofia: Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w przyczasownikowej pozycji w tekstach naukowych języka polskiego i rosyjskiego .- "Przegląd Rusycystyczny" 2008 Journal article [Show]
RODZIEWICZ Barbara: Rzeczowniki złożone z komponentem obcojęzycznym w języku rosyjskim, polskim i niemieckim lat 80 i 90 XX wieku .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
Displaying results 61-70 of 459 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (46) ]