iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.3. Russian. Word-formation

Description Type Actions
MITURSKA-BOJANOWSKA Jolanta: O niektórych derywatach paradygmatycznych odczasownikowych w języku rosyjskim i polskim .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
DEMBSKA Katarzyna: O nieporozumieniach komunikacyjnych na przykładzie nazw zawodowych kobiet : na materiale języka polskiego i rosyjskiego .- "Przegląd Rusycystyczny" 2010 Journal article [Show]
WITKOWSKI Wiesław: O rosyjskich rzeczownikach хмура i хмара tudzież o ich derywatach .- Kraków, 2002 Book article [Show]
NOWAKOWSKA Iwona Katarzyna: O rzeczownikach na -ište występujących w staroruskim "Ewangeliarzu ławryszewskim" .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2002 Journal article [Show]
RYBCZYŃSKA Magdalena: O semantyce derywatu мейнстримовый w rosyjskim języku internetowym .- "Studia Rossica Gedanensia " 2014 Journal article [Show]
PIOTROWSKA Monika: O wyrazach z пол-(полу-) w języku Puszkina : przyczynek do badań nad mezonimią rosyjską i polską .- "Acta Polono-Ruthenica" 1998 Journal article [Show]
SMIRNOV Lev Nikandrovič: O сопоставительном изучении способов глагольного действия в славянских языках .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
RYCIELSKA Beata: Obrazowanie w języku : sceneria i czasowniki rosyjskie z prefiksem о- .- "Slavia Orientalis" 2007 Journal article [Show]
BLICHARSKI Michał: Odimienne formacje czasownikowe ze znaczeniem anulatywnym w języku ukraińskim w konfrontacji z językiem rosyjskim i polskim .- Katowice, 1998 Book article [Show]
OSIPOVA Marija Arkad'evna: On Some Discursive Practices of 2014 in the Russian Federation .- Warszawa, 2017 Book article [Show]
Displaying results 41-50 of 459 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (46) ]