iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.6. Bulgarian. Lexicology

Description Type Actions
RUSEK Jerzy: Słownik bałkanizmów w językach południowosłowiańskich .- Warszawa, 2002 Book article [Show]
PRZASTEK-SAMOKOWA Maria: Słowotwórstwo przysłówków deminutywnych w niektórych gwarach bułgarskich .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1998 Journal article [Show]
RANGELOVÁ Albena: Sociolekt jako zdroj lexikálních inovací .- Praha, 1998 Book article [Show]
RANGELOVÁ Albena: Sociolingvistické aspekty neologie : na česko-bulharském jazykovém materiálu .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
DIMITROVA Ludmila, KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Some problems in multilingual digital dictionaries .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
MICEVA Eugenia: Świat i antyświat .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1992 Journal article [Show]
HEREJ-SZYMAŃSKA Krystyna: Terminologia anatomiczna w słowniku Najdena Gerowa .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 1998 Journal article [Show]
HEREJ-SZYMAŃSKA Krystyna: Terminologia fizjologiczna w słowniku Najdena Gerowa .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2001 Journal article [Show]
RUSEK Jerzy: Turcyzmy w "Nowym Testamencie" Neofita Rylskiego (1840) .- Katowice, 2003 Book article [Show]
LESCHBER Corrina: Ungeklärte Etymologien im Slavischen und ihre Zuordnung zu Bedeutungsfeldern .- Praha, 2003 Book article [Show]
Displaying results 71-80 of 271 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (28) ]