iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.6. Bulgarian. Lexicology

Description Type Actions
ČAGALJ Ivana, VASUNG Ana: O metafori sporta u političkom diskursu : neke hrvatsko-bugarsko-slovačke frazeološke paralele .- Zagreb, 2013 Book article [Show]
RUSEK Jerzy: O najnowszych zapożyczeniach leksykalnych w języku bułgarskim .- Kraków, 2002 Book article [Show]
SENDEK Robert: O nazwach Albańczyków w języku bułgarskim .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2000 Journal article [Show]
BUDZISZEWSKA Wanda: O pochodzeniu nazwy sasanka 'Pulsatilla' .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 1998 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: O 'prawdzie' i nie tylko : bułgarskie правда i истина - rozważania semantyczne .- Łódź, 2001 Book article [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: O wyrazach polskiego pochodzenia w języku bułgarskim .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
FASTYN Marcin: Obcość w przekładzie – na przykładzie bułgarskiej wersji "Powtórki" S. Lema .- Warszawa, 2015 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Odmianki znaczeniowe czasowników w opisie semantyczno-syntaktycznym i w praktyce leksykograficznej : na przykładzie języka bułgarskiego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2010 Journal article [Show]
BUDZISZEWSKA Wanda: Pogranicze językowe słowiańsko-greckie .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
PILECKA Teresa: Pojęcie ojczyzny w literaturze i publicystyce bułgarskiej .- Lublin, 1993 Book article [Show]
Displaying results 51-60 of 271 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (28) ]