iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.5. General part. Onomastics

Description Type Actions
13. slovenská onomastická konferencia : zborník materiálov, Modra-Piesok 2.-4. októbra 1997 .- Bratislava, 1998 Book [Show]
HARVALÍK Milan: 19. mezinárodní kongres onomastických věd v Aberdeenu .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1998 Journal article [Show]
HARVALÍK Milan: 21. mezinárodní kongres onomastických věd v Uppsale .- "Acta onomastica" 2003 Journal article [Show]
6 Konferencja Kaszubsko-Pomorska : rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim : pomorska onomastyka i toponomastyka na przestrzeni dziejów : materiały z konferencji : Darłowo, 8-9 września 2000 .- Poznań, 2001 Book [Show]
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše: 7. mezinárodní slavistická konference ve městě Kazimierz Dolny v Polsku .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
Acta onomastica .- Praha, 1997 - 2016 Journal [Show]
UDOLPH Jürgen: A.L. Schlözer und die slavische Namenforschung .- Praha, 2000 Book article [Show]
UDOLPH Jürgen: Alteuropäische Hydronymie und urslavische Gewässernamen .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1997 Journal article [Show]
WENZEL Walter: Altsorbische Ortsnamen vom Typ Kosobudy/Žornosěky .- "Beiträge zur Namenforschung" 2012 Journal article [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych .- Cz. 1 : Słownik nazwisk .- Lublin, 2013 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 396 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (40) ]