iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6. Polish. Lexicology

Description Type Actions
WYRWAS Katarzyna: Arealny 'regionalny' .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2003 Journal article [Show]
MALINOWSKA Iwona: Artykuły hasłowe wykrzykników w różnych rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich słownikach : krytyka i próba definicji .- "Slavia Orientalis" 2013 Journal article [Show]
KAROLCZUK Agnieszka, KUŁAK Beata: Aspekt czasownika a frazeologia : perspektywa glottodydaktyczna .- Lublin, 2003 Book article [Show]
POLAŃSKI Kazimierz: Aspekty semantyczno-syntaktyczne słownika czasowników polskich : na marginesie "Słownika syntaktyczno-generatywnego czasowników polskich", I-V, 1980-1992, Wrocław-Kraków .- "Македонски јазик" 2002 Journal article [Show]
MARCZEWSKA Marzena: Aspekty wierzeniowe w rekonstrukcji językowego obrazu drzew .- Wrocław, 2001 Book article [Show]
DEJNA Karol: Atlas gwar polskich .- T. 1 : Małopolska .- Warszawa, 1998 Book [Show]
DEJNA Karol, GALA Sławomir, CZYŻEWSKI Feliks, ZDANIUKIEWICZ Alojzy Adam: Atlas gwar polskich .- T. 2 : Mazowsze .- Warszawa, 2000 Book [Show]
DEJNA Karol, GALA Sławomir: Atlas gwar polskich .- T. 3 : Śląsk .- Warszawa, 2001 Book [Show]
DEJNA Karol: Atlas gwar polskich .- T. 4 : Wielkopolska, Kaszuby .- Warszawa, 2002 Book [Show]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 5 : Leksyka 1 .- Warszawa, 1995 Book [Show]
Displaying results 81-90 of 3992 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (400) ]