iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.4. Slovak. Sociolinguistics

Description Type Actions
UHRINOVÁ-HORNOKOVÁ Alžbeta: Analýza slovenských textov komunálnych volieb 1998 v Békéšskej [Békešskej] Čabe .- Łódź, 2000 Book article [Show]
PATRÁŠ Vladimír: Bežná komunikácia obyvatel'ov súčasných miest vo svetle slovenských sociolingvistických výskumov .- Łódź, 1998 Book article [Show]
DOLNÍK Juraj, ORGOŇOVÁ Oľga, BOHUNICKÁ Alena: Cudzosť, jazyk, spoločnosť .- Bratislava, 2015 Book [Show]
SOKOLOVIĆ Dalibor: Dwa modela etniskich mjeńšynow – Serby w Nimskej a Słowaki w Serbiskej .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2004 Journal article [Show]
ODALOŠ Pavol: Dynamika špecifických sfér komunikácie .- Banská Bystrica, 2002 Book [Show]
ODALOŠ Pavol: Futbal verzus sociolekt .- Plzeň, 1998 Book article [Show]
KLINCKOVÁ Jana, ODALOŠ Pavol, PATRÁŠ Vladimír: Jazyk - komunikácia - spoločnost’ .- Banská Bystrica, 1997 Book [Show]
HOMIŠINOVÁ Mária, ONDREJOVIČ Slavomír: Jazyk a identita poslancov slovenských menšinových samospráv v Maďarsku : výsledky empirického výskumu dvoch volebných období 2002–2010 .- Békešská Čaba, 2013 Book [Show]
Jazyk a jazykoveda v pohybe .- Bratislava, 2008 Book [Show]
DOLNÍK Juraj: Jazyk v sociálnej kultúre .- Bratislava, 2017 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 49 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5 [ Next >> (2) ] [ Last >| (5) ]