iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.9. Polish. Ethnolinguistics

Description Type Actions
RUTKOWSKA Krystyna: Język magicznych rytuałów słownych w sytuacji wielokulturowości .- Warszawa, 2011 Book article [Show]
BARTMIŃSKI Jerzy: Język naturalny : o przedmiocie badań etnolingwistycznych .- "Przegląd Akademicki : dwutygodnik informacyjno-publicystyczny" 1994 Journal article [Show]
BARTMIŃSKI Jerzy: Język nośnikiem tożsamości narodowej i przejawem otwartości .- Lublin, 1996 Book article [Show]
BARTMIŃSKI Jerzy: Język w kontekście kultury .- Lublin, 2001 Book article [Show]
DĄBROWSKI Grzegorz: Języki czy język : o kulturowych i społecznych mechanizmach funkcjonowania języka w kulturze Wileńszczyzny .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
BODZON Joanna: Językowa kreacja gwiazd w utworach Adama Mickiewicza a w gwarach .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Językowe wykładniki opozycji swoi - obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości .- Lublin, 1999 Book article [Show]
WYSOCKA Aneta: Językowy obraz Afrykanina .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2002 Journal article [Show]
STASZEWSKA Zdzisława: Językowy obraz anioła na materiale "Modlitw Wacława" .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 2001 Journal article [Show]
JAWORSKI Józef: Językowy obraz chłopa (rolnika, włościanina) w tekstach publicystycznych końca XVIII w. .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2007 Journal article [Show]
Displaying results 71-80 of 305 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (31) ]