iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.9. Polish. Ethnolinguistics

Description Type Actions
RAK Maciej: Co to jest kulturem? .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2015 Journal article [Show]
JASKOT Maciej Paweł, GANOŠENKO Jurij: Culturemes and non-equivalent lexis in dictionaries .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2015 Journal article [Show]
BAJEROWA Irena: Czy i jak historia języka może skorzystać z propozycji kognitywizmu? .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2010 Journal article [Show]
DĄBROWSKA Anna: Czy istnieje w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców wyraźny obraz Polski i Polaków? : próba znalezienia stereotypów .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
ZIELIŃSKA Anna: Czy polszczyzna północnokresowa ma szanse przetrwania? : w świetle koncepcji dyglosji i żywotności etnolingwistycznej "Ethnolinguistic Vitality" .- "Acta Baltico-Slavica" 2003 Journal article [Show]
BURSKA-RATAJCZYK Beata: Dawne fakty językowe i ich walor edukacyjny : na materiale frazeologii ludowej .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 2006 Journal article [Show]
MARCZEWSKA Marzena: Dąb - drzewo umarłych : z rozważań nad językowo-kulturowym obrazem dębu .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1997 Journal article [Show]
BOROWIEC Helena: Dąb, osa, wróbel w języku dzieci .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1995 Journal article [Show]
BARTMIŃSKI Jerzy, TOKARSKI Ryszard: Definicja semantyczna : czego i dla kogo? .- Lublin, 1993 Book article [Show]
SKUDRZYKOWA Aldona, RUDNICKA-FIRA Elżbieta: Dialektologia : konteksty socjolingwistyczne i etnolingwistyczne : materiały pomocnicze .- Katowice, 2010 Book [Show]
Displaying results 21-30 of 305 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (31) ]