iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Czy polszczyzna północnokresowa ma szanse przetrwania? : w świetle koncepcji dyglosji i żywotności etnolingwistycznej "Ethnolinguistic Vitality"
Author/editor: Anna Zielińska
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 2003 27
Pages: 97-109
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: W pracy przedstawiona została, w ujęciu diachronicznym, sytuacja polszczyzny północnokresowej na byłych kresach północnowschodnich. Do opisu wykorzystano dwie uzupełniające się koncepcje: dyglosji i żywotności etnolingwistycznej, które są często stosowane przy opisie sytuacji mniejszości narodowych. Analiza trzech czynników, mających wpływ na zachowanie języka, takich jak: liczba użytkowników, prestiż i instytucjonalne wsparcie, pozwala stwierdzić, że w przeciągu 50 lat polszczyzna północnokresowa straciła rangę języka prestiżowego i zmniejszył się jej zasięg komunikatywny. Brak spójnej polityki językowej na omawianym obszarze pogłębia ten stan. (PK)
Author headings:
au. Zielińska, Anna [Show]
Keywords: dyglosja, etnolingwistyka, polityka językowa, polszczyzna północnokresowa, sytuacja językowa, wielojęzyczność
Tags:
Classification:
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]