iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.7.2. Polish. Toponymy

Description Type Actions
ZIERHOFFER Karol, ZIERHOFFEROWA Zofia: Nazewnictwo Czech i Moraw w polskich źródłach od XII-XVIII wieku .- "Slavia Occidentalis" 2006 Journal article [Show]
Nazewnictwo geograficzne Poznania : zbiór studiów .- Poznań, 2008 Book [Show]
HANDKE Kwiryna: Nazewnictwo miejskie a kultura .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
Nazewnictwo pogranicza Polski : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Świnoujście, 22-24 maja 1997 r. .- Szczecin, 1999 Book [Show]
BELCHNEROWSKA Aleksandra: Nazewnictwo Pomorza a jego krajobraz .- Poznań, 2001 Book article [Show]
BELCHNEROWSKA Aleksandra: Nazewnictwo słowiańskie, niemieckie i polskie Pomorza Zachodniego - procesy adaptacyjne .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
ZIERHOFFER Karol, ZIERHOFFEROWA Zofia: Nazewnictwo zachodnioeuropejskie w polszczyźnie drugiej połowy XIX wieku z perspektywy jego stanu w drugiej połowie XVIII wieku .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1998 Journal article [Show]
ZIERHOFFER Karol, ZIERHOFFEROWA Zofia: Nazewnictwo zachodnioeuropejskie w trzech podręcznikach geografii z drugiej połowy XVIII wieku .- Poznań, 1998 Book article [Show]
BREZA Edward: Nazwa jeziora Mausz i wsi Mojusz w Kartuskiem .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Nazwa plemienna Lupiglaa i nazwa miejscowa Głupie Głowy .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
Displaying results 91-100 of 327 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (33) ]