iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Nazewnictwo pogranicza Polski : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Świnoujście, 22-24 maja 1997 r.
Author/editor: pod red. Aleksandry Belchnerowskiej i Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej
Publication place: Szczecin
Publisher: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Year: 1999
Series:
Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ; nr 38 [Show]
Pages: 241 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Belchnerowska, Aleksandra [Show]
rd. Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta [Show]
Keywords: 1997 r., język polski, materiały konferencyjne, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), pogranicze językowe, Świnoujście
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
8.2.7.2. Polish. Toponymy [Show]
Articles:
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše: Česká exonyma v pomístních jménech v Čechách .- Szczecin, 1999 [Show]
FITERNICKA-GORZKO Magdalena: Chrematonimy w prasie Pomorza Zachodniego : na przykładzie "Kuriera Szczecińskiego" .- Szczecin, 1999 [Show]
BIOLIK Maria: Elementy obce w wybranych nazwach miejscowych Warmii i Mazur .- Szczecin, 1999 [Show]
CITKO Lilia: Formacje hybrydalne w antroponimii polsko-białorusko-litewskiego pogranicza XVI wieku .- Szczecin, 1999 [Show]
KOZIARSKA Beata: Funkcje nazewnictwa w powieści Tadeusza Konwickiego "Bohiń" .- Szczecin, 1999 [Show]
FRANKOWSKA-KOZAK Bożena: Gesprochen Polnisch der ehemaligen Einwohner der ehemaligen Ostgebiete Polens in Westpommern .- Szczecin, 1999 [Show]
SOCHACKA Stanisława: Imiona kobiece używane w ziemi kłodzkiej w XIV i XV wieku .- Szczecin, 1999 [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Imiona szlacheckie na polsko-wschodniosłowiańskim pograniczu w XVI wieku .- Szczecin, 1999 [Show]
BELCHNEROWSKA Aleksandra: Nazewnictwo słowiańskie, niemieckie i polskie Pomorza Zachodniego - procesy adaptacyjne .- Szczecin, 1999 [Show]
DACEWICZ Leonarda: Nazwiska Tatarów w dawnym województwie podlaskim : XVI-XVIII w. .- Szczecin, 1999 [Show]
PIOTROWICZ Oliwia: Nazwiska uczniów gimnazjum kętrzyńskiego z początku XIX w. .- Szczecin, 1999 [Show]
CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy miejscowe i terenowe a nazwy ulic Białogardu .- Szczecin, 1999 [Show]
KABATA Maria: Nazwy własne statków Polskiej Żeglugi Morskiej .- Szczecin, 1999 [Show]
MALENÍNSKÁ Jitka: Německé oronymické apelativum Riegel v toponymii Čech .- Szczecin, 1999 [Show]
WOJDAK Piotr: O leksyce pochodzenia niemieckiego w slangu uczniowskim .- Szczecin, 1999 [Show]
JAKUS-BORKOWA Ewa: Polskie i niemieckie nazwy kopalń na Śląsku .- Szczecin, 1999 [Show]
BREZA Edward: Szpan, Szpon, Drzazga, Drzeżdżon oraz nazwiska podobne i pochodne .- Szczecin, 1999 [Show]
SIEKIERZYCKI Edward: Uwagi o słownictwie rosyjskim we współczesnym języku polskim .- Szczecin, 1999 [Show]
DŁUGOSZ Kazimierz: Wpływ języka niemieckiego na powstawanie współczesnych zoonimów .- Szczecin, 1999 [Show]
CZAPLICKA-NIEDBALSKA Maria: Wpływy obce w antroponimii bydgoszczan : XV-XVIII w. .- Szczecin, 1999 [Show]
SŁABY Marzanna Anna: Wschodniosłowiańskie cechy językowe w nazwiskach suwalczan .- Szczecin, 1999 [Show]
BOGDANOWICZ Elżbieta: Wschodniosłowiańskie nazwy osobowe w osiemnastowiecznej antroponimii południowego Podlasia .- Szczecin, 1999 [Show]