iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.7.2. Polish. Toponymy

Description Type Actions
SZCZEŚNIAK Krystyna: Fonetyka nazw polskich z powiatu gołdapskiego w XIX-wiecznej Tece Toruńskiej Marcina Giersza .- "Acta Baltico-Slavica" 1994 Journal article [Show]
IREK Joanna: Funkcje nazw geograficznych w twórczości Marii Dąbrowskiej .- "Kieleckie Studia Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
RUTKOWSKI Mariusz: Funkcje nazw geograficznych we współczesnej polskiej prozie alpinistycznej .- "Acta onomastica" 2002 Journal article [Show]
BEM-WIŚNIEWSKA Ewa: Funkcjonowanie nazwy Polska w języku czasów nowożytnych (1530-1795) .- Warszawa, 1998 Book [Show]
FURDAL Antoni: Geonimy w polskim przekładzie "Czasu kobiet" Christiana Krockowa .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
FAMIELEC Monika: Germanizmy w nazewnictwie powiatu ełckiego .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2007 Journal article [Show]
Gewässernamen im Flußgebiet des Dunajec = Nazwy wodne dorzecza Dunajca .- Stuttgart, 1998 Book [Show]
Gewässernamen im linken Zuflußgebiet der Weichsel zwischen Pilica und Brda = Nazwy wodne w zlewisku lewych dopływów Wisły od Pilicy po ujście Brdy .- Stuttgart, 1999 Book [Show]
Gewässernamen im rechten Zuflußgebiet der Weichsel zwischen Dunajec und Wisłok = Nazwy wodne prawobrzeżnych dopływów Wisły między Dunajcem a Wisłokiem .- Stuttgart, 2000 Book [Show]
SALONI Zygmunt: Głos w sprawie działalności kodyfikacyjnej : na marginesie kwestii łącznika w nazwach miejscowych .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 327 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (33) ]