iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1. Slovak. Modern literary language

Description Type Actions
ODALOŠ Pavol: Súčasná apelatívna a propriálna lexika slovenčiny .- Łódź, 2001 Book article [Show]
OČENÁŠ Ivan: Súčasná slovenská ortografia niektorých náboženských a cirkevných lexém .- "Socjolingwistyka" 2000 Journal article [Show]
BUZÁSSYOVÁ Klára: Súvzt'ažnost' pojmov 'transpozícia', 'syntaktická derivácia', 'nominálizacia' ako reflex vzt'ahu tvorenia slov a syntaxe .- Innsbruck, 2000 Book article [Show]
BODNÁROVÁ Martina: Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2015 Journal article [Show]
RÁGYANSZKI György: Symbióza bibličtiny a štúrovčiny v tlačiarni Lipóta Réthyho v Sarvaši .- Praha, 2014 Book article [Show]
SABOL Ján, IVANČOVÁ Lena: Symetria a asymetria vo vzťahu slabiky a morfémy v slovenčine .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
BUZÁSSYOVÁ Klára: Syntagmatická a paradigmatická dimenzia jednotiek nominácie : k problému textových a lexikónových jednotiek nominácie .- Katowice, 2000 Book article [Show]
BUZÁSSYOVÁ Klára: Syntagmatická a paradigmatická dimenzia lexikálnych jednotiek vo výkladových slovníkoch : na príklade spracovania abstrákt .- Praha, 2000 Book article [Show]
Tekst w mediach .- Łódź, 2002 Book [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Tendencje rozwojowe abstraktów odprzymiotnikowych .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
Displaying results 121-130 of 179 found.
[ (1) |< First ] [ (12) << Previous ]  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Next >> (14) ] [ Last >| (18) ]