iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Tekst w mediach
Author/editor: pod red. Kazimierz Michalewski
Publication place: Łódź
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Year: 2002
Pages: 558 s.
Languages: cze, pol, slo
Author headings:
rd. Michalewski, Kazimierz [Show]
Keywords: język czeski, język mediów, język polski, język reklamy, język słowacki, styl, tekst 1 (całościowy komunikat)
Tags:
Classification:
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]
6.1.1.6. Czech. Stylistics [Show]
6.2.1.6. Slovak. Stylistics [Show]
Articles:
WŁODARCZYK-JARZĘBSKA Anna: Anglicyzacja języka w polskich mediach : na przykładzie reklamy prasowej "Gazety Wyborczej" z roku 1996 .- Łódź, 2002 [Show]
DAWIDZIAK-KŁADOCZNA Małgorzata: Autokreacja w wywiadach prasowych udzielanych przez Józefa Piłsudskiego .- Łódź, 2002 [Show]
PATRÁŠ Vladimír: "Chatmania" v internetovej tlači versus mediálna komunikačná kultúra? : nad elektronickými stránkami slovenských periodik .- Łódź, 2002 [Show]
CZAJKOWSKI Bronisław: Czy reklama (postmodernistyczna) jest tekstem? .- Łódź, 2002 [Show]
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Dyskurs publiczny w prasie po roku 1989 : spór o krzyże w Oświęcimiu, o postawy antysemickie Polaków .- Łódź, 2002 [Show]
PAŁUSZYŃSKA Edyta: Ekspresywne użycia nazw własnych w nagłówkach .- Łódź, 2002 [Show]
OČENÁŠ Ivan: Fonické a grafické signály v spravodajských komunikatoch .- Łódź, 2002 [Show]
KRŠKO Jaromír: Forma vlastných mien v médiách .- Łódź, 2002 [Show]
KUDRA Andrzej, KUDRA Barbara: Gry intertekstualne na przykładzie telewizyjnego programu satyrycznego "Ale plama!" .- Łódź, 2002 [Show]
OSTROMĘCKA-FRĄCZAK Bożena, GROCHULSKA Ewa: Intertekstualność reklamy telewizyjnej .- Łódź, 2002 [Show]
GROCHALA Beata: Intertekstualność w nagłówkach "Gazety Wyborczej" .- Łódź, 2002 [Show]
GRZELAKOWA Eliza: Ironia w komentarzu prasowym .- Łódź, 2002 [Show]
WOJTCZUK Krystyna: Lingwistyczna organizacja radiowego komunikatu meteorologicznego .- Łódź, 2002 [Show]
PODRACKI Jerzy, TRYSIŃSKA Magdalena: Metafora w tekstach mówionych polityków : na podstawie rozmów TVP .- Łódź, 2002 [Show]
JUNKOVÁ Bohumila: Nĕkolik poznámek k jazyku a stylu českých žurnalických textů .- Łódź, 2002 [Show]
PEISERT Maria: O niektórych strategiach prowadzenia dyskusji politycznej : na przykładzie cyklicznej audycji "Krakowskie Przedmieście 27" .- Łódź, 2002 [Show]
CHOMIK Dominik: O pewnym "mało ważnym" tekście prasowym .- Łódź, 2002 [Show]
MATUSZCZYK Bożena, STANULEWICZ Danuta: O strukturze internetowych listów reklamowych i informacyjnych .- Łódź, 2002 [Show]
FLORCZAK Jacek: O wybranych elementach znaczenia tekstu w mediach w perspektywie semantyki interpretacyjnej .- Łódź, 2002 [Show]
SEIFFERT Irena: Oficjalność i nieoficjalność w wypowiedziach prezenterów radia Wrocław i radia Aktywne Miasto .- Łódź, 2002 [Show]
KACPRZAK Alicja: Palimpsesty słowne w języku mediów .- Łódź, 2002 [Show]
JAKLOVÁ Alena: Persvaze v žánrech součásných čéchoamerických periodik .- Łódź, 2002 [Show]
WEIGT Zenon: Polsko-niemieckie teksty ogłoszeń w niemieckojęzycznej prasie XIX-wiecznej Łodzi .- Łódź, 2002 [Show]
CZARNECKA Katarzyna: Pójdź za mną, czyli o pewnym typie ogłoszeń w prasie religijnej .- Łódź, 2002 [Show]
KITA Małgorzata: Relacje transtekstualne wywiadu prasowego .- Łódź, 2002 [Show]
HABRAJSKA Grażyna: Semantyka i pragmatyka informacji prasowej .- Łódź, 2002 [Show]
CHLUDZIŃSKA Ewa: Słowo a inne elementy reklamy telewizyjnej .- Łódź, 2002 [Show]
KACZMAREK Małgorzata: Specyfika językowa i graficzna krótkich wiadomości tekstowych (sms-ów) .- Łódź, 2002 [Show]
KRUPSKA-PEREK Anna: Status komunikacyjny dialogowych programów telewizyjnych : czy telewizyjny program dialogowy "na żywo" jest tekstem? .- Łódź, 2002 [Show]
BURSKA-RATAJCZYK Beata: Tekst folklorystyczny w kulturze massmedialnej : językowe środki stylizacji ludowej w piosenkach zespołów: Brathanki, Golec uOrkiestra, Kapela .- Łódź, 2002 [Show]
OLEJNIK Katarzyna: Tekst w tekście : rola mowy niezaleznej w informacji radiowej .- Łódź, 2002 [Show]
MICHALEWSKI Kazimierz: Teksty medialne a analfabetyzm funkcjonalny .- Łódź, 2002 [Show]
FEDÁK Michał: Text a synchrónna internetová komunikaciá .- Łódź, 2002 [Show]
ODALOŠ Pavol: Texty v televízii .- Łódź, 2002 [Show]
ZATORSKA Agnieszka: Wirtualna buźka : modyfikująca rola znaków graficznych w komunikacji internetowej .- Łódź, 2002 [Show]
WOJTAK Maria: Wyznaczniki gatunkowe komentarza prasowego .- Łódź, 2002 [Show]
SZKUDLAREK Ewa: Zakłócenia funkcjonalności tekstów prasowych .- Łódź, 2002 [Show]
ŁUKASZEWICZ Agnieszka: Złożenia z cząstką e- w tekstach medialnych .- Łódź, 2002 [Show]