iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1. Slovak. Modern literary language

Description Type Actions
PATRÁŠ Vladimír: "Chatmania" v internetovej tlači versus mediálna komunikačná kultúra? : nad elektronickými stránkami slovenských periodik .- Łódź, 2002 Book article [Show]
VALENTOVÁ Iveta: Čo je nové v Akadémii/akadémii? : k zástupnosti skrátených názvov a ich ortografii .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2015 Journal article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Czasowniki dwuaspektowe w języku polskim i słowackim na tle innych języków słowiańskich .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Derywacja a zjawisko zapożyczeń : na materiale językowym słowackim i polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
SZYMCZAK Mariola: Derywacja powierzchniowa w procesie tworzenia analityzmów słowackich .- Katowice, 1998 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujęciu typologicznym słowacko-polskim .- Kraków, 2003 Book [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Dystrybucja końcówek w M. lm. rzeczowników męskich we współczesnym języku polskim i słowackim .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2001 Journal article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: E-kompozita czy e-zestawienia? : na materiale słowacko-polskim .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2014 Journal article [Show]
SHORT David: Essays in Czech and Slovak Language and Literature .- London, 1996 Book [Show]
SABOL Ján: Fonetický, fonologický a morfonologický štatút zvukových javov v slovenčine a v češtine .- Bratislava, 1998 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 179 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (18) ]