iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.4. Russian. Sociolinguistics

Description Type Actions
SZCZERBOWSKI Tadeusz: Slang a przekład .- Kraków, 1998 Book article [Show]
MIESZKOWSKA Walentyna: Słownictwo żargonowe odnoszące się do pojęcia 'waluta' we współczesnym języku rosyjskim .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2006 Journal article [Show]
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Słowotwórcze kalki językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku augustowskim .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
BLICHARSKI Michał: Słowotwórstwo nazw osób w rosyjskich żargonach przestępczych .- Katowice, 1999 Book article [Show]
PFANDL Heinrich: Some remarks on the role of the first culture for Russian-speaking emigrants of the third and fourth waves .- "Wiener Slawistischer Almanach" 1998 Journal article [Show]
WINGENDER Monika: Sprachenpolitik in der Russischen Föderation aus der Sicht der Republiken : am Beispiel der Wolgaregion .- München ; Berlin ; Washington D.C., 2013 Book article [Show]
GARCZYŃSKA Justyna: Sprawozdanie z badań językowych wśród skupisk etnicznych zamieszkujących północny Kazachstan (czerwiec-lipiec 2000 r.) .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
GREK-PABISOWA Iryda: Staroobrzędowcy : szkice z historii, języka, obyczajów : wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej .- Warszawa, 1999 Book [Show]
GREK-PABISOWA Iryda: Staroobrzędowcy na Litwie - nowa faza badań : na marginesie pewnej publikacji .- "Acta Baltico-Slavica" 2003 Journal article [Show]
PYTEL-PANDEY Danuta: System adresatywny współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego : konfrontacja socjolingwistyczna .- Wrocław, 2003 Book [Show]
Displaying results 61-70 of 338 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (34) ]