iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.4. Russian. Sociolinguistics

Description Type Actions
MARYNIAKOWA Irena: Początki badań kultury i języka staroobrzędowców w Polsce .- "Acta Baltico-Slavica" 2013 Journal article [Show]
SPRAUL Hildegard: Das politische Schlagwort in der neuen russichen Presse (1995-1997) : zum Sprachwandel in der öffentlichen Rede .- "Zeitschrift für Slawistik " 1998 Journal article [Show]
CHOMKO Jolanta: Polskie i rosyjskie argotyzmy osobowe .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2001 Journal article [Show]
DACEWICZ Leonarda: Polskie i rosyjskie argotyzmy strukturalne .- Katowice, 1998 Book article [Show]
JASKÓLSKI Adam: Presupozycja jako mechanizm perswazji w rosyjskim dyskursie politycznym z lat 1995-2009 .- "Przegląd Rusycystyczny" 2010 Journal article [Show]
PYTEL-PANDEY Danuta: Pronominalne bezdystansowe formy adresatywne języka rosyjskiego i niemieckiego .- Wrocław, 2004 Book article [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał: Przełączanie kodów czy kod mieszany? : aktualny stan bilingwizmu staroobrzędowców w regionie suwalsko-augustowskim .- "Acta Baltico-Slavica" 2012 Journal article [Show]
RZESZUTKO Małgorzata: Semantyka symboli w dialogu kultur .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2000 Journal article [Show]
ZIELIŃSKA Anna: "Skupiska staroobrzędowców w Europie, Ameryce i Azji. Ich miejsce i tradycje we współczesnym świecie" (9-14 września 1992) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
Skupiska staroobrzędowców w Europie, Azji i Ameryce : ich miejsce i tradycje we współczesnym świecie .- Warszawa, 1994 Book [Show]
Displaying results 51-60 of 338 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (34) ]