iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.6.2. Ukrainian. Dialectal lexicon

Description Type Actions
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 5 : Leksyka 1 .- Warszawa, 1995 Book [Show]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 6 : Leksyka 2 .- Warszawa, 1996 Book [Show]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 7 : Leksyka 3 .- Warszawa, 1999 Book [Show]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 8 : Leksyka 4 .- Warszawa, 2002 Book [Show]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 9 : Leksyka 5 .- Warszawa, 2007 Book [Show]
CZETYRBA Bogusława: Charakter najnowszej warstwy zapożyczeń z języka polskiego w gwarach ukraińskich na obszarze Warmii i Mazur .- "Acta Polono-Ruthenica" 2005 Journal article [Show]
KLIMENKO Natalìja Borisìvna: Iз спостережень над назвами одягу схiдностепових говiрок : на матерiалi Волноваського району Донецькоï областi .- Донецьк, 1998 Book article [Show]
RIEGER Janusz: Kontynuanty *dj w ukraińskich gwarach nadsańskich : głównie na podstawie zapisów Stefana Hrabca .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: Leksyka odchodząca w zapomnienie : na przykładzie słowniczka gwarowego pogranicza łemkowsko-bojkowskiego .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language .- Warszawa, 1996 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 73 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (2) ] [ Last >| (8) ]